Slovíčka

Jsou to základní stavební kameny jazyka. Ukážeme si, jak jich zvládnout co nejvíc.

Proč?

Slovní zásoba je nejzákladnější jazykový prostředek, který potřebujeme k získání tzv. řečových dovedností. Abychom mohli mluvit, poslouchat, číst a psát anglicky, nezbytně potřebujeme dobrou znalost slovíček.

Jak?

Čím názorněji, tím lépe. Slova dostávají konkrétní význam pouze v určitém kontextu. Slova, která dítě nepoužívá, si také nepamatuje.

Kreslete obrázky, vyrobte si kartičky

Kromě kreslení je velice důležité si vždy v hlavě představit, co dané slovíčko znamená. Při učení slovíčka run nechte dítě představit si běžícího člověka a nejlépe ho ještě vybídněte, aby samo běhalo a přitom říkalo run, run, run. Je nezbytné, aby si slova spojovali ihned s myšlenkami a pokud to jde, tak i s činností.

Popisujte obrázky

Vezměte si nějakou obrázkovou knížku a říkejte, co na obrázcích vidíte. V sekci Čtení najdete výběr dětských knížek.

Učte se s počítačem

Na další stránce naleznete odkazy na hry, spojování slovíček s obrázkem a další nápady, jak dětem pomoci rozšířit slovní zásobu. Přípravili jsme i odkazy na hry spojené s našimi učebnicemi.