Hry a vyrábění

Look at the crocodile’s big mouth! Make a scary crocodile puppet.

This activity will help you practise body parts, colours and follow instructions. Your child can use it for role-playing too.

Vyrobte si maňáska krokodýla! Procvičíte části těla, barvy a porozumění pokynům. Pak si společně s krokodýlem zahrajte divadýlko.

Do you love music? Find some instructions for making your own musical instruments.

You can find instructions for four musical instruments:

This is a great way to learn new words for instruments and develop their creative skills.

Máte rádi hudbu? Zde nabízíme návody, jak si vyrobit flétnu, šejkr, bubínek a kytaru. Skvělá cesta, jak se naučit nová slovíčka.

Cut out the bones and make a skeleton!

What a better way to learn all the body parts in English?

Další aktivita k naučení se částí těla. Vystřihněte kosti a sestavte si kostlivce.

Here is a flower hat you can make to celebrate spring (or any time of the year)!

Enjoy this video too!

This a great activity to learn new words as ‘hat’, ‘spring’, ‘flower’ and practise colours.

Návod, jak vyrobit květinový klobouk. Jaro je tu!

A co třeba pavouci? Podívejte se na video, jak vyrobit pavoučí kolotoč nad postel.

Cut out pictures of food from magazines. Use the pictures to make a food face. When you are making the faces, ask your child, e.g. What’s this? Is this a nose? Your child can talk or write about the finished face, e.g. The mouth is a banana. The left eye is a grape.

The ‘food face’ aims to improve your child’s vocabulary and creativity.

Obličej z jídla

Z časopisů vystřihněte obrázky různých jídel, ovoce, zeleniny. Použijte obrázky k sestavení obličeje. Ptejte se: Co je to? Je to nos? Po dokončení nechte dítě obličej popsat: Pusa je banán. Levé oko je bobule hroznového vína.

Make a tea party invitation for the next time you invite your friend, your teddy or someone in your family to come to tea!

If your child has an upper lever of English, you can use this activity to improve writing and speaking skills.

Vyrobte si pozvánky na čajovou párty – pro kamarády, pro oblíbeného plyšového méďu nebo babičku.

Make a theatre invitation and tickets! Use these when you are putting on a puppet show or a play.

This is another activity for advanced students to improve writing and creativity.

Nebo vyrobte pozvánky a lístky na divadlo! Podívejte se do sekce Mluvení a divadlo, kde najdete další nápady.

Make dice. Print these craft activities onto card. Help your child to cut out and write on the dice template, then stick it together.
On your dice, you can write:
– colours and have a game where you race to touch something of the colour shown on the dice;
– any pictures (animals, food, etc.) and name what is shown on the dice as quickly as possible;
– words from the Chant in the Action games section and perform the instructions (Jump; Clap; Arms up; Sit down, etc.).

This is a sheet of helpful language from the video. Use it to help you do the activities with your child.

Making a dice is about having fun in English. Your child will be able to learn colours, numbers and even play with it using new vocabulary.

Hrací kostky

Vytiskněte si šablonu, vyrobte hrací kostku. Na kostku si pak můžete nakreslit/napsat barvy a zahrát si hru, kde se dítě po bytě dotýká barev, které padly; zvířata a správně pojmenovat zvíře, které padlo; příkazy jako Sedni si. Vyskoč! Zatleskej. Ruce nahoru!