Hry a vyrábění

Děti milují vyrábění! A milují i hraní her. Zkusme to s nimi.

Proč s dětmi tvořit a hrát hry?

Děti milují vyrábění! A milují i hraní her. Cílem této výuky není jen žáky naučit „nějaká slovíčka“ či větné fráze, ale také (a to především) „vtáhnout“ je do výuky, vyvolat v nich chuť učit se cizímu jazyku, motivovat je k dalšímu učení.

Je důležité, aby si děti k cizímu jazyku vytvořily pozitivní vztah. K dosažení tohoto cíle je třeba přistupovat k výuce cizího jazyka kreativně.

Hlavním přínosem her a tvoření je upevnění učební látky, ke které dochází zábavnou formou, což způsobuje, že si žáci lépe a snadněji fixují učební látku. Hry i tvoření díky svému stimulačnímu náboji probouzí u žáků chuť se učit, aktivizují žáky, a také rozvíjí jejich kognitivní funkce, tvořivost, nutí je propojovat dříve osvojenou učební látku s novou a zapojovat životní zkušenosti.

A úplně nejlepší je, když si nejprve společně vyrobíte věci, se kterými si pak děti mohou hrát.

Jak na to?

Při tvoření s dětmi používejte angličtinu:

You will use a lot of the same language for each of these activities, for example:
Cut here. Ustřihni zde.
Stick here. Přilep sem.
Fold here. Přelož tady.
Like this. Jako to dělám teď já.
What colour is this? Jaká je to barva?
Where is the red pen? Where are the scissors? Kde je červené pero? Kde jsou nůžky?
Be careful. Buď opatrný.
Draw / Write here. Kresli/piš zde.
How do you spell…? Jak vyhláskuješ…?
Colour it in. Vybarvi.

Nejprve nechte děti poslouchat, pak si vyměňte role a nechte děti, aby instruovali vás.

A co vyrábět? Podívejte se na několik tipů.

A až vás rukodělné práce unaví, můžete vyzkoušet i několik online her, dokonce i takové, které souvisí s našimi učebnicemi.